Home » Message From The Mayor » Message of the Mayor During the 66Th Town Anniversary

Message of the Mayor During the 66Th Town Anniversary

ANNIVERSARY

Una sa tanan akong pagtahod ug pagpasalamat sa atong buotan, matinabangon ug kugihan nga gobernador sa atong probinsya sa Bohol Gov. Edgar Chatto kauban sa iyang hamiling kapikas ug kasamtangan nga Bise Mayor sa lungsod sa Balilihan, Madam Pureza Chatto, ngadto usab sa atong makugihon ug matinabangon ug bugtong babaye nga Bise Gobernador sa politikanhong kasaysayan sa Bohol, Bise Gob. Inday Conching Lim, mga malantip ug puno sa kadasig nga mga sakop sa hunta probinsyal, Hon. Jaja Jumamoy, Hon. Gerry Garcia ug Hon. Tommy Abapo, mga Barangay Officials, mga empleyado, mga lungsoranon ug mga bisita, maayong buntag kaninyong tanan.

Akong gikalipay ang inyong presenya ug pakighiusa sa atong celebrasyon sa ika 66 ka tuig nga kasumaran sa pagkalungsod sa minahal tang lungsod sa Trinidad uban sa tema” Panag-hiusa Ipadayon ug Palig-onon aron Dugang Kalamboan atong Maangkon”. Kining tinuig nga kalihukan ug tradisyon sa atong lungsod gihimo aron sa pagpasalamat sa atong Labawn’g Makagagahom sa mga grasya nga atong nadawat ug sa iyang paglikay kanato gikan sa mga katalagman, panahon usab kini sa paghandum sa atong mga lederes nga mipanaw na, kinsa pinaagi sa ilang kakugi ug walay kaluya nga pagdumala nakatampo sa kaugmaran sa atong lungsod sa Trinidad.

66 na ka tuig ang milabay apan hangtod karon kita isip usa ka katawahan, nagpadayon gihapon sa paghandum ug pagsaulog sa atong kagawasan ug gani misamot pa kini kamabulokon matag tuig tungod sa daghang kalihukan ug pasundayag nga atong andamon. Kini nagpasabot lamang nga kita sa tinooray nahigugma sa atong lungsod taliwala sa mga pagsulay nga usahay mosulay sa pagguba sa atong kalig-on.

Busa tungod niining mga gawi ug mithi nga inyong gibatonan, ako isip inyong gipili nga mayor, nakabaton usab og kadasig kauban sa atong mga opisyales sa probinsya ug sa atong lungsod sa pagpaningkamot nga makahimo sa katungdanan nga inyong gisangon diri kanako ug gani ako mang gipamatud-an ngadto sa mga lungsuranon pinaagi sa mga programa ug mga proyekto nga nakatabang sa atong mga katawhan ug sa kaugmaran sa atong lungsod nga karon usa na sa mga progresibo nga lungsod sa atong lalawigan sa Bohol.

Ang kadaugan sa usa ka piniliay dili hingpit nga kalampusan kon kini dili maka-pakita og kaugmaran sa katawhan ug sa umaabot nga kaliwatan, ang gahum gisangon aron sa pagsilbi sa kadaghanan.

Alang kanako ang gahum nga akong nahuptan sa pagkakaron dili molungtad sa hangtod ug moabot ang panahon nga ako dili na usab ang magdumala sa atong lungsod apan sa dili pa moabot kanang maong higayon ako gayong paningkamotan nga ako kauban sa atong mga opisyales makahimo pa gayod og dugang nga dagkong mga proyekto alang sa atong lungsod nga sarang akong ikabilin sa sunod nga henerasyon ug mahandom sa atong katawhan nga usa ka higayon sa kasaysayan sa lungsod adunay BB ug Ondoy Cajes, Frank Gonzales ug mga kaubanan nga nakahimo sa pag-usab sa dagway sa Trinidad.

Ang tinood nga kabantog sa tawo dili sukdon diha sa bahandi nga iyang naangkon kon dili pinaagi sa integridad nga iyang gipuy-an, nga mao ang pagpangita sa kamatuoran, pagbuhat og unsay sakto ug pagsulti kon unsay tinood.

Salamat sa inyong pagsalig kanako kauban sa atong mga opisyales pinaagi sa inyong paghatag sa lain na usab nga mandato sa pag-alagad kaninyo ug kami inubanan sa inyong pagbulig magasaad sa pagpaningkamot alang sa dugang kalamboan sa atong lungsod sa Trinidad.

Alang sa kasayuran sa tanan ang atong lungsod aduna nay giplano nga mga programa ug mga proyekto nga mopatuboy sa ubang mga Economic Enterprise alang sa dugang kita sa lungsod nga dili na hingpit nga  magsalig sa atong pahat gikan sa nasudnong panudlanan nga sama sa IRA aron pagtubag sa mga batakang serbisyo alang sa atong katawhan.

Kining mga proyekto nga sama sa upgrading, rehabilitation and management sa atong potable water system, pagtukod og Municipal memorial park/ cemetery, TMC expansion, medical center, resorts and recreation venture  ug uban pa nga atong pagasugdan sa anam-anam nga paagi, maoy mag butang sa Trinidad isip usa ka LGU nga modelo sa Economic Enterprise initiatives dinhi sa Bohol pinaagi sa pagtukod sa Municipal Economic Enterprise Office nga maoy mopahigayon ug modumala sa nahisgutang ekonomikanhon’g mga proyekto.

Sama sa giingon sa atong makahuloganong tema”Panag-hiusa Ipadayon ug Palig-onon aron dugang kalamboan atong Maangkon “. Ako nagatoo nga kini atong makab-ot kong atong ihikling ang atong tagsa-tagsa ka personal nga interes ug atong ipatigbabaw ang interes sa kadaghanan.

Sa makausa pa, malipayong pagsaulog  sa atong ika-66 nga anibersaryo ug sa kinasing-kasing akong mainitong pagdawat kaninyong tanan.

 

mayor message - Copy