2014 Fire Prevention Month

THEME: “Isulong ang Kaunlaran, Sunog ay Iwasan, Kaalaman at Pag-iingat ay Kailangan.”

fire