Nahitabo ang usa ka site inspection nga gipangunahan sa taga RICHLI Water para sa paghatag ug mga maayong rekomendasyon sa water system sa atong lungsod ug sa bago nga building sa TMC, nga giubanan sa ang atong municipal mayor Atty. Roberto C. Cajes, Ph.D. ug mga kauban sa buhat. Pagkahuman niini nihatag sila sa ilang mga proposed engineering design para sa Kawasan Falls Water Source ug San Vicente Water Source. Nanghinaot ang LGU Trinidad nga kini makatabang aron makahatag ug maayong serbisyo para sa katawhan sa Trinidad ug matubag ang mga problema nga giatubang sa atong waterworks system piaagi sa pagpalambo niini.